2018.12 - Park Lisiniec, Częstochowa

Parki

Projekt: 03.2017
Realizacja: 12.2018
Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa

Przedsięwzięcie stanowi I etap rewitalizacji częstochowskiego Parku Lisiniec. Park powstał po zakończeniu eksploatacji glinianek dla pobliskich cegielni – miało to miejsce w latach ’70 ubiegłego wieku. Wyrobiska zostały zalane wodą i w ten sposób powstały 3 sztuczne zbiorniki: Pacyfik (najbardziej wysunięty na południowy wschód, Bałtyk (środkowy) oraz Adriatyk (w części północno-zachodniej parku). Wokół tych zbiorników powstał park, który stanowi rekreacyjne zaplecze dla przyległych dzielnic. Cały park ma powierzchnię 42 ha, z czego 17 ha to zbiorniki.

Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z biurem Architektonika. Obszar opracowania obejmuje sąsiedztwo zbiornika Adriatyk, stąd też nazwa tej części: Strefa Wypoczynku Adriatyk. Zachodni brzeg zbiornika od lat wykorzystywany był jako kąpielisko i ten element stał się niejako punktem wyjściowym dla zagospodarowania objętej rewitalizacją strefy. W toku prac projektowych uznaliśmy, iż istniejące kąpielisko jest zbyt małe, nie posiada dobrze uregulowanego dna i brakuje mu usług towarzyszących. W celu przemodelowania dna i wyznaczenia bezpiecznego akwenu cofnięto linię brzegową o ok. 15 m, a strefę przeznaczoną do kąpieli otoczono pomostem. Istniejąca plaża została przebudowana – powiększono ją do powierzchni przeszło pięciu tysięcy metrów kwadratowych i wyposażono w ułatwiające komunikację pomosty lądowe. Plaża została wykonana z piasku morskiego. W południowo-zachodniej części zaprojektowano Pawilon Plażowy z tarasem drewnianym. W budynku znalazło się miejsce dla lokalu gastronomicznego, zaplecza sanitarnego z natryskami, pomieszczenia dla ratowników. Pawilon posiada ogólnodostępny taras na dachu, z którego rozpościera się atrakcyjny widok na całą Strefę. Za pawilonem zaprojektowano mostek, który jest przerzucony nad kanałem łączącym zbiorniki Adriatyk i Bałtyk. Mostek łączy zachodni brzeg kanału z półwyspem, na którym pozostawiono roślinność w jej naturalnej formie, a wśród niej poprowadzono lądowe pomosty, które stanowią dodatkową trasę komunikacyjną oraz pozwalają udostępnić nieco bardziej dzikie fragmenty przyrody zwiedzającym. Dojazd do Strefy odbywa się od strony ul. Wałowej. W części wejściowej zaprojektowano parking na przeszło 120 pojazdów. Strefę wejściową zamyka położony ponad plażą taras widokowy, który od strony północnej oddziela od Adriatyku skarpa umocniona narzutem granitowym, a od strony zachodniej oddziela go od plaży ściana z gabionów. Strefa jest obszarem, który ma się odróżniać formą kształtowania roślinności. Zaprojektowana zieleń ma charakter uporządkowany i jako taka stanowi strefę przejściową pomiędzy częścią wypoczynkową podporządkowaną architekturze, a bujnie rozwiniętą roślinnością półnaturalną stanowiącą główną tkankę tworzącą szatę roślinną parku. W projekcie zastosowano głównie gatunki rodzime lub trwale zadomowione, unikając przy tym gatunków pionierskich, które mogłoby w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniać się na terenie parku. Projektując zieleń starano się w jak największym stopniu chronić istniejące zbiorowiska, w tym szczególnie wartościowe i stanowiące o charakterze parku trzcinowiska. Całości dopełnia mała architektura, która swoją formą nawiązuje do ostrych linii architektury mającej kontrastować z naturalistyczną formą Parku Lisiniec.

Strona korzysta z ciasteczek. Wchodząc dalej, zgadzasz się na to. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close