2014.12 - Drogi scaleniowe, Powiat Częstochowski

Drogi

Projekt: 08.2014
Realizacja: 12.2014
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Biurem Projektów Inwestycji Drogowych Koma. Przedsięwzięcie obejmowało scalenie gruntów dla potrzeb budowy dróg transportu rolniczego stanowiących dojazd do gospodarstw i pól uprawnych. W ramach inwestycji utworzone zostały sieci dróg w gminach Lelów (obręb Biała Wielka) oraz Kłomnice (obręb Witkowice i Chorzenice). Łącznie w obu gminach powstało przeszło 30 kilometrów dróg. Technologia budowy przewidywała stabilizację gruntów, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa łamanego, a ponadto wzmocnienie głównych odcinków poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją asfaltową. Dodatkowo odtworzono systemy odwodnienia – odtworzono rowy oraz przeprowadzono gruntowny remont przepustów. Inwestycja szczególnie poprawiła dostępność terenów rolniczych znajdujących się w sąsiedztwie rzeki Białki w rejonie Białej Wielkiej (gm. Lelów).

Strona korzysta z ciasteczek. Wchodząc dalej, zgadzasz się na to. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close