Drogi publiczne

Inżynieria lądowa

 

Oferujemy projekty dróg publicznych kategorii technicznej od D do G wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną. Współpracujemy z biurami geodezyjnymi, geotechnicznymi i branżowymi, co pozwala nam zaoferować kompleksowe przygotowanie dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych. Każde zadanie posiada swoją specyfikę – przygotowujemy oferty indywidualnie dla każdego zamówienia. Jak to wygląda? W kilku krokach następująco:

 • po otrzymaniu zapytania dokonujemy wstępnego rozpoznania z wykorzystaniem ortofotomap i innych narzędzi pozwalających zorientować się w morfologii terenu;
 • wykonujemy wizję lokalną i wstępną inwentaryzację w terenie;
 • zasięgamy informacji na temat warunków gruntowych;
 • sprawdzamy strukturę własnościową gruntów;
 • przygotowujemy ofertę cenową.

Jeżeli oferta spotyka się z pozytywnym przyjęciem i zostajemy zaproszeni do wykonania zamówienia, dalsze kroki to:

 • zlecenie wykonania opinii geotechnicznej oraz pokrewnych pomiarów (np. nośność istniejącej konstrukcji itp.);
 • zlecenie wykonania pomiarów geodezyjnych. Naszych geodetów angażujemy do aktualizacji map niezależnie od tego czy dane zadanie wymaga opracowania mapy do celów projektowych. Robimy to dla własnej wygody, komfortu pracy oraz uniknięcia niespodzianek na etapie wykonawstwa. Jeżeli specyfika zlecenia tego wymaga, dokonujemy pomiarów uzupełniających we własnym zakresie – mamy w tym doświadczenie;
 • inwentaryzacja drogi, infrastruktury i obiektów inżynierskich;
 • konsultacje z Zamawiającym (na tym i późniejszych etapach);
 • ewentualne zlecenie opracowań branżowych;
 • opracowanie pomocniczej dokumentacji i wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, warunków technicznych itp.;
 • przeprowadzenie uzgodnień branżowych;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, dokumentacja do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, projekt wykonawczy);
 • opracowanie specyfikacji technicznych;
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Specyfikacje, przedmiary i kosztorysy wykonujemy we własnym zakresie. Nie zlecamy tych prac zewnętrznym firmom. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że opracowany projekt jest realny do wykonania w założonym budżecie. Na tym etapie następuje także ostateczna weryfikacja przyjętej technologii (i ewentualne korekty założeń). Nie korzystamy ze stawek z cenników budowlanych. Stały kontakt z wykonawcami daje nam dobrą znajomość stawek rynkowych. To z kolei pozwala nam przygotowywać kosztorysy, które z jednej strony zabezpieczają możliwość realizacji inwestycji (gwarantujemy, że środków nie zabraknie w trakcie prowadzenia robót), a z drugiej strony unikamy przeszacowania kosztów przedsięwzięcia, dzięki czemu Zamawiający nie zamrażają bez potrzeby środków w budżecie. Jesteśmy w stanie doradzić gdzie zaoszczędzić można, a gdzie jest to niemożliwe i odbije się negatywnie na jakości robót;
 • skompletowanie dokumentacji i przekazanie Zamawiającemu.

Strona korzysta z ciasteczek. Wchodząc dalej, zgadzasz się na to. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close